Thứ Ba, ngày 26 tháng 7 năm 2016

Thứ Ba, ngày 19 tháng 7 năm 2016

400 Must-Have Words for the TOEFL (Android widget and Window 7,8.1,10 gadget)

Với nhu cầu tăng cường vốn từ vựng hiện nay để đáp ứng cho nhu cầu luyện thi, học tập, trao dồi kỹ năng - đồng thời việc tiếp xúc với di dộng và máy tính (smartphone/laptop/desktop) của đối tượng học sinh/sinh viên và nhân viên văn phòng ngày càng cao. Điều đó đã thúc đẩy mình phát triển ứng dụng học từ vựng theo quyển "400 Must-Have Words for the TOEFL" của tác giả LYNN STAFFORD-YILMAZ & LAWRENCE J. ZWIER do nhà xuất bản MCGRAW-HILL phát hành.I - Ứng dụng widget trên Android cho tất cả version (4.x.x, 5.x.x, 6.x.x, 7.x.x).

Để ứng dụng này hữu ích cho việc học từ vựng của các bạn. Các bạn làm theo trình tự sau:

Bước 1: download link sau từ điện thoại Android (tất cả phiên bản, của mình hiện giờ là Android v5.0.2) -- Link: https://drive.google.com/open?id=0B0-tIMfKtwc8d0R3X2o5T0VLb1VlWFI1VjVyM2pUNTVwV053

hoặc quét QR code sau: 
Bước 2: Vào phần Setting > Security > Enable mục "Unknown sources"
Bước 3: Mở ứng dụng Download trên Android và click vào file 400.apk để bắt đầu cài đặt.
Bước 4: vào mục Widgets của hệ thống tìm ứng dụng vừa cài có tên "400 Words" và kéo thả vào giao diện sử dụng.
Bước 5: click vào nút refresh trên widget vừa kéo ra để chuyển qua học từ mới.Giao diện sử dụng:Hàng ngày các bạn cần ghé qua widget 400 Words để học thuộc từ đó. Sau khi đã thuộc thì click nút refresh để tải từ khác. Chúc các bạn thành công.


II - Ngoài ra để sử dụng trên MS Windows thì các bạn có thể sử dụng như sau:
- Đối với MS Windows 7 thì bạn không cần cài thêm ứng dụng nào để sử dụng gadget vì đã được cài đặt mặc định trên windows 7. Còn đối với MS Windows 8.1 hoặc Windows 10 các bạn cần cài thêm ứng dụng hỗ trợ sài gadget qua hướng dẫn sau đây: 
Link hướng dẫn cài đặt: http://gadgetsrevived.com/download-sidebar/

- Sau khi đã sử dụng được các ứng dụng gadget trên MS Windows các bạn tiến hành tải về file sau (double click lên file này và kéo thả từ gadget lên màn hình làm việc là xong):

Giao diện chương trình trên windows 10:Mọi ý kiến đóng góp cải tiến ứng dụng các bạn gửi mail cho mình qua địa chỉ email: dqvn2002@gmail.com.
Quang Nguyễn,

Trân trọng!

Thứ Hai, ngày 18 tháng 7 năm 2016

CONVERT LD2 TO TXT, CHUYỂN LINGOES DICTIONARY SANG MYSQL

FROM: https://nguyenduchanh.wordpress.com/2014/10/28/convert-ld2-to-txt-chuyen-lingoes-dictionary-sang-mysql/

Rảnh rỗi sinh nông nổi, đang tự làm cái project về từ điển cho riêng mình thì tình cờ tìm được một tools convert dữ liệu từ lingo sang txt muốn chia sẻ với mọi người.
link download:  https://github.com/windylea/lingoes-converter

Chuyển từ file lingo sang txt

Cách sử dụng lingoes-converter-master:
Đưa lên website của bạn hoặc chay localhost cũng được, url có cấu trúc
http://yourwebsite/lingoes-converter-master/converter.php?input=path/to/somefile.ld2&encodingWord=UTF-8&encodingDef=UTF-8
Giải thích một chút về các param:
input: đường dẫn tới file ld2 (file chứa dữ liệu về từ điển của lingo)
encodingWord: encoding của file nguồn
encodingDef: encoding của file đích
Lưu ý: lingoes lưu trữ dữ liệu dưới dạng: từ => miêu tả về từ dó
Do vậy khi convert sang file txt nên phân biệt hai phần này bằng một ký tự đặc biệt để dễ explode ra cho việc  insert vào mysql.
Ở đây mình dùng ký tự “|”. Có thể sửa lại ở file LingoesConverter.php dòng 493

Chuyển từ txt sang mysql

Ở đây mình lấy file English-Vietnamese.ld2 (file này có trong link download) làm ví dụ. Sau khi chạy đường dẫn http://yourwebsite/lingoes-converter-master/converter.php?input=English-Vietnamese.ld2&encodingWord=UTF-8&encodingDef=UTF-8 ta sẽ được file English-Vietnamese.txt ở dùng thư mục. File này  có khoảng 139205 dòng, rất lớn nên không thể insert chỉ bằng 1 câu lệnh sql
Việc tạo bảng và insert dữ liệu vào bảng đó mình sẽ không nói nữa vì mọi người quá quen việc này rồi. Ở đây mình chỉ hướng dẫn viết một đoạn mã đọc từng dòng (vài chục dòng) một để insert vào database cho đến hết file
Đoạn mã đó như sau:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
session_start();  // bên dưới sử dụng session nên phải khai báo cái này, để lưu lại thông tin đã chạy đến dòng nào rồi
$start = isset($_SESSION['start']) ? $_SESSION['start'] : 0; // bắt đầu từ 0 sau khi f5 lần 1 sẽ là 200, lần 2 là 400 ...
$num = 200; // đọc 200 dòng một lúc để insert vào database
for($i = $start; $i < ($start + $num); $i++){
    if($i >139205 ) { // for sẽ dừng khi đọc hết file
        echo "done";
    exit;
}
$file = "Vietnamese-English.txt";
$lines = file( $file );
$line = $lines[$i];
$line = explode("|",$line);
// insert to db
đoạn này các bạn tự viết
}
?>
"refresh" content="2" />
hehe
Bạn lưu file này vào thư mục vừa download về ví dụ tên file là a.php
sau đó bắt đầu chạy http://yourwebsite/lingoes-converter-master/a.php
Lưu ý: đoạn mã html bên dưới không có tác dụng gì ngoài việc f5 liên tục đường dẫnhttp://yourwebsite/lingoes-converter-master/a.php mỗi khi chạy xong. Thời gian delay là 2 giây
Thế là xong!